• darkblurbg
  ‘Ik vond de rust van Esther erg prettig. Ze is praktisch en heeft mij de ruimte gegeven mijn eigen antwoorden te vinden’.
  -Sandra-

Elk traject bij SConnect Coaching is heel persoonlijk en altijd maatwerk. Samen stemmen we het traject af op jouw behoefte en hulpvraag. Ik maak hierbij gebruik van de door mij ontwikkelde methode: de SConnect Methode.

Deze methode is effectief, doelgericht en pragmatisch bij het losmaken van belemmeringen en zorgt voor blijvende veranderingen in je gedrag. Niet in rondjes blijven praten over hetzelfde probleem, maar het probleem daadwerkelijk bij de wortel aanpakken.

 1. Systemen grondig begrijpen

Wat we als mensen doen, hoe we ons gedragen, hoe we het doen en waarom we dit doen, hangt vaak samen met hoe je wordt beïnvloed door je familie, de organisatie waarbinnen je werkt, een team of je sociale omgeving. Inzicht in de werking hiervan kan helpen te zien wat er onder de oppervlakte stroomt en dit van het onbewuste in het bewuste te brengen.

 1. Context en doelen

We geven betekenis vanuit ons eigen kader en context. Op basis van ons wereldbeeld, ons levensverhaal, belemmerende overtuigingen en onze vooroordelen. Daarom beginnen we met het stellen van een kader voor we een traject starten.

 1. Ontwerp

Hoe ziet jouw ontwerp eruit? Hoe ziet het ontwerp van het team, organisatie eruit? Met welke intentie is de organisatie opgericht?

 1. Normen, waarden en patronen doorgronden

Wat zijn de normen, waarden en drijfveren die op de achtergrond meespelen? Wat is belangrijk? Patronen (herkenbaar aan bijvoorbeeld ‘zo doen wij dat nou eenmaal’). Dat leren herkennen en productief maken, is het hart van systemisch werk. Een groot deel daarvan speelt zich af in het gebied van het onbewuste. We behandelen een aantal veel voorkomende patronen op een manier die heel herkenbaar en invoelbaar is. Leren herkaderen is oude betekenissen vervangen door nieuwe. Oud gedrag herzien.

 1. Natuurlijke expressie

Het vermogen om je te uiten en te spreken. Expressie geven aan gevoel en verantwoordelijkheid nemen voor behoeften. Conflicten en misverstanden voorkomen door toestemming te geven te spreken en dit te leren.

 1. Erkenning en acceptatie

Door de werkelijkheid toe te laten kan er een volgende stap worden gezet. Het is een proces van leren omgaan met wat is. Het is een cyclus van loslaten en groei. Om een veelvoud van signalen in de dynamiek van een individu, team of organisatie te verstaan, heb je perspectieven nodig.

 1. Concretisering en commitment

Vol actie, borging en afronding. Zorgen voor de toepasbaarheid in de praktijk.

 1. Thuiskomen

Thuiskomen bij jezelf als individu, binnen een team of organisatie met alles wat er is. Dat is waar we naar streven. Pas als mensen hun plek weten in het systeem ten opzichte van de anderen, kunnen ze hun taak op zich nemen.